O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________O mne


Som absolventom Stavebnej fakulty STU od roku 2004 - odbor
geodézia a kartografia so zameraním na inžiniersku geodéziu. 

Od ukončenia štúdia vykonávam geodetické a kartografické činnosti
 vo výstavbe a katastri nehnuteľností.  Od roku 2014 som zapísaný v Komore
geodetov a kartografov pod číslom 1012.


*   *   **   *   *