O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Reklamačný poriadokMoja meračská technika
Doklady potrebné pre zápis stavby do katastra

Doklady potrebné pre zápis zmeny druhu pozemku v katastri
Doklady potrebné pre rozdelenie pozemku v extraviláne
Nadobúdanie poľnohospodárskeho pozemku"Katasterportál"
"Mapka"
"CICA"
"miniGIS"
Zákony, vyhlášky a iné
Katastrálny zákon - aktuálne znenie
Databáza autorizovaných geodetov a kartografov


Ukážky mojich prác


Podpora