O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Usmernenia ÚGKK SR 

Elektronické služby KN - ESKN
Katastrálny zákon - aktuálne znenie
Oprava podrobných bodov a výmer - 3/2014
Značkový klúč - 13/2013
Značkový klúč - 22/2016
VGP pre VKMč - 9/2014
VGP pre VKMn - 10/2014
VGP pre vecné bremená - 23/2016
Okresné úrady - adresy
GDPR
Adresný bod
Ochranné pásma
Číselník správnych poplatkov
Prístup geodeta do zbierky listín
Zákon o evidencii nehnuteľností