O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ukážky mojich prác

Geometrický plán na zameranie stavby
Geometrický plán na rozdelenie pozemkov
Vytýčenie hraníc pozemkov
Polohopisný a výškopisný plán
Polohopisný a výškopisný plán
Podrobné zameranie budovy
Podrobné zameranie budovy