O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ceny sú stanovené dohodou na
 0908-166651
alebo
jurajkrajmer@gmail.com