O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Juraj Krajmer
Geodetické a kartografické práce
 Hydinárska 22
949 01 Nitra

IČO: 41 821 378 
DIČ: 107 532 5933


Číslo účtu:   4002409748/7500 (ČSOB)

IBAN:  SK 3475 0000 0000 4002 4097 48

Nie som platcom DPH.